A A A

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Η διεθνής δράση με τίτλο «Νιώθοντας φροντίδα και υποστήριξη στοσχολείο μας: Ένα ταξίδι στο δικό μας κόσμο» (“Feeling CARED in School: A Journey around the World”) διοργανώνεται από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ, σε συνεργασία μετο ISPA School Psychology Trainers Task Force, και το ISPA Student Organizing Committee (του International School Psychology Association). Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα με διεθνή διάσταση και αποτελεί τη συνέχεια των πολυεπίπεδων δράσεων και παρεμβάσεων του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη σχολικών κοινοτήτων και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Απώτερος σκοπός της παρούσας διεθνούς πρωτοβουλίας αποτελεί η ανάδειξη του ρόλου του σχολείου/τάξης ως πλαίσιο που στηρίζει τα παιδιά, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα ακόμα και σε δύσκολες/ιδιαίτερες περιόδους και η ανταλλαγή εμπειριών για τον τρόπο που νιώθουν οι μαθητές/τριες ότι το σχολείο μπορεί να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη στα μέλη του.

Στη συγκεκριμένη δράση ενθαρρύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, ώστε να αναδειχτεί το σχολείο ως ένα πλαίσιο φροντίδας που μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές/τριές του και περιλαμβάνει:

α) συζήτηση στην τάξη που αποτυπώνεται σε σχετικό έντυπο με πλήρεις οδηγίες για σταδιακή εφαρμογή στην τάξη σχετικά με την ανάδειξη του σχολείου, ως σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης, μάθησης, στήριξης, και αποδοχής μέσα από την οπτική των άμεσα ενδιαφερόμενων, των μαθητών/τριών

β) ομαδική συνεργασία μαθητών για τη δημιουργία Αφίσας/Poster με βάση το περιεχόμενο της συζήτησης που προηγήθηκε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στα έργα των παιδιών μέσα από το μενού «Πλοήγηση», επιλέγοντας είτε τον τίτλο του έργου, είτε την περιοχή/πόλη, είτε την βαθμίδα εκπαίδευσης των σχολείων που συμμετείχαν στο ακόλουθο Link

https://international-school-project.eu/s/posters/page/welcome

Η δράση περιλαμβάνει επίσης και τη συμμετοχή σχολείων από άλλες χώρες αλλά και σχολεία από την Ελλάδα που ανήρτησαν έργα στην αγγλική γλώσσα στο ακόλουθο Link

https://international-school-project.space/s/posters/page/welcome

Μέσα από τις απαντήσεις τους στα έντυπα αλλά και μέσα από τη δημιουργική τους έκφραση στο σχεδιασμό της αφίσας τους, οι μαθητές/τριες αναδεικνύουν τις σημαντικές διαστάσεις ενός σχολείου που νοιάζεται και φροντίζει λειτουργώντας προστατευτικά για τα μέλη του σε δύσκολες περιόδους. Ειδικότερα φαίνεται ότι οι μαθητές/τριες αναφέρθηκαν στην σημαντικότητα των δεσμών φιλίας που τους ενώνουν, τους κοινούς στόχους, τα όνειρά τους αλλά και τις κοινές τους ανάγκες. Εξέφρασαν την υποστήριξη που λαμβάνουν από τους εκπαιδευτικούς τους και τους/τις συμμαθητές/τριές τους στο σχολικό περιβάλλον. Τα στοιχεία της ομαδικότητας, της αποδοχής και της αλληλοϋποστήριξης αποτελούν βασικές αξίες που αναφέρουν οι μαθητές/τριες ότι τους ενώνουν αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά σε επίπεδο ατόμου και τάξης/σχολείου που μπορούν να αποτελέσουν προστατευτικούς παράγοντες ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

Ευχαριστούμε πολύ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες αλλά και τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων, τους/τις ψυχολόγους και τους συντονιστές που συμμετείχαν σε αυτή τη διεθνή δράση. Μας ταξίδεψαν μέσα από τα μηνύματα των έργων τους αναδεικνύοντας τις κοινές ανάγκες και δυνατότητες που «συναντιούνται» στο σχολικό περιβάλλον σε όποιο σημείο του χάρτη και αν βρίσκεται. 

Για να δείτε το flipbook με τα έργα των μαθητών στην ελληνική γλώσσα πατήστε εδώ.

Το Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης στην τάξη που στοχεύει στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και μαθητών.

(βλ. http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning).

Το “WeC.A.R.E.” είναι μέρος του ευρύτερου πολυεπίπεδου προγράμματος πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (“Connecting for Caring” C4C - http://www.connecting4caring.gr/content/video-c4c) που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε) http://www.esose.gr. Το Διεθνές Πρόγραμμα "WeC.A.R.E." φέτος υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του Solidarity Now.

Το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Διεθνή Σύλλογο Σχολικής Ψυχολογίας, διοργάνωσε το πρόγραμμα με τίτλο: «Το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από τη Φωνή των Παιδιών» (“The Olympic Spirit through Children’s Voice”).

Σκοπός της προσπάθειας ήταν η ευαισθητοποίηση και η δημιουργική έκφραση παιδιών και εφήβων από διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια και επίπεδα, η ανάδειξη της διαφορετικότητας και η προβολή του Ολυμπιακού Πνεύματος και της Ολυμπιακής Ιδέας σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος ήταν η έκφραση των αντιλήψεων των παιδιών για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα ολυμπιακά ιδεώδη, η διερεύνηση των προσδοκιών τους από την Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα και η επικοινωνία μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων εμπνευσμένων από το Ολυμπιακό πνεύμα.