A A A

Διεθνή Προγράμματα

Η Διεθνής Δράση «Νιώθοντας φροντίδα και υποστήριξη στο σχολείο μας: Ένα ταξίδι στο δικό μας κόσμο»(“Feeling CARED in School: A Journey Around the World”) διοργανώνεται από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το ISPA School Psychology Trainers Task Force και the ISPA Student Organizing Committee (ISPA School Psychology Association).

Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα με διεθνή διάσταση και αποτελεί τη συνέχεια των πολυεπίπεδων παρεμβάσεων του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη σχολικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 13 Εντύπων που δημιουργήθηκαν σε όλες τις φάσεις της πανδημίας. Το περιεχόμενο των εντύπων αφορούσε σε χρήσιμες κατευθύνσεις  για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες καθώς και προτεινόμενες δραστηριότητες για εφαρμογή στην τάξη με στόχο την ενίσχυση της  ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών/εφήβων  στην περίοδο πανδημίας.

Απώτερος σκοπός της παρούσας διεθνούς πρωτοβουλίας αποτελεί: η ανάδειξη του ρόλου του σχολείου/τάξη τους ως σταθερή αξία που στηρίζει τα παιδιά, ενισχύοντας την ψυχική τους ανθεκτικότητα ακόμα και σε δύσκολες/ιδιαίτερες περιόδους και η ανταλλαγή εμπειριών σχολικών κοινοτήτων ανά τον κόσμο ως έμπνευση για τον τρόπο που νιώθουμε ότι το σχολείο μπορεί να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη στα μέλη του.

Στη συγκεκριμένη δράση ενθαρρύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σε διεθνές επίπεδο ώστε να αναδειχτεί το σχολείο ως ένα πλαίσιο φροντίδας που μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές/τριές του και περιλαμβάνει:

α) συζήτηση στην τάξη που αποτυπώνεται στο συνοδευτικό Έντυπο (βλ. αναλυτικές οδηγίες στη συνέχεια)  σχετικά με την ανάδειξη του σχολείου, ως σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης, μάθησης, στήριξης, και αποδοχής μέσα από την οπτική των άμεσα ενδιαφερόμενων, των μαθητών/τριών, καθώς η πανδημία εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

β)ομαδική συνεργασία μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη δημιουργία Αφίσας-Poster με βάση το περιεχόμενο της συζήτησης που προηγήθηκε.

Οι αφίσες θα αναρτηθούν σε διαδικτυακή έκθεση για τη συμμετοχή σχολείων στην ελληνική γλώσσα. Στη συνέχεια ενδεικτικά έργα θα φιλοξενηθούν στη  Διεθνή Διαδικτυακή Έκθεση«Feeling CARED in school: A Journey Around the World» με συμμετοχές σχολείων διεθνώς που θα περιλαμβάνουν αγγλική μετάφραση του Εντύπου και της Αφίσας-Poster.

Παράταση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 15 Απριλίου.

Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή σχολείων με έργα στην ελληνική γλώσσα δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά δείτε εδώ.

Το Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” είναι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών και παρέμβασης στην τάξη που στοχεύει στην προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και την ανάπτυξη διεθνούς δικτύου σχολείων με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και μαθητών.

(βλ. http://www.connecting4caring.gr/elearning/i18nlearning).

Το “WeC.A.R.E.” είναι μέρος του ευρύτερου πολυεπίπεδου προγράμματος πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (“Connecting for Caring” C4C - http://www.connecting4caring.gr/content/video-c4c) που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Ε.Ε.ΣΧΟ.ΨΥ) http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας (Ε.Σ.Ο.Σ.Ε) http://www.esose.gr. Το Διεθνές Πρόγραμμα "WeC.A.R.E." φέτος υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του Solidarity Now.

Το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με το Διεθνή Σύλλογο Σχολικής Ψυχολογίας, διοργάνωσε το πρόγραμμα με τίτλο: «Το Ολυμπιακό Πνεύμα μέσα από τη Φωνή των Παιδιών» (“The Olympic Spirit through Children’s Voice”).

Σκοπός της προσπάθειας ήταν η ευαισθητοποίηση και η δημιουργική έκφραση παιδιών και εφήβων από διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια και επίπεδα, η ανάδειξη της διαφορετικότητας και η προβολή του Ολυμπιακού Πνεύματος και της Ολυμπιακής Ιδέας σε διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος ήταν η έκφραση των αντιλήψεων των παιδιών για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τα ολυμπιακά ιδεώδη, η διερεύνηση των προσδοκιών τους από την Ολυμπιάδα του 2004 στην Αθήνα και η επικοινωνία μεταξύ μαθητών διαφορετικών χωρών μέσα από την ανταλλαγή μηνυμάτων εμπνευσμένων από το Ολυμπιακό πνεύμα.